Æglægning hos Vorteøgler

I slutningen af juli og frem til starten af oktober, (alt efter underart) vil æglægningen finde sted. Et par uger inden hunnen lægger æg vil hun lave et hamskifte, hvor hammet nærmest sprækker på bugen, og så ruller op på ryggen. Dette kan nærmest ligne at hun får vinger. Dette hamskifte er et signal til at andre dyr i terrariet skal fjernes. Hvor længe der går fra dette hamskifte til æglægningen svinger lidt, men man vil kunne se på hunnens adfærd når hun er tæt på. Hun bliver rastløs og begynder at grave meget og opholder sig meget i fugtskjulet hvor hun laver prøvegravninger. Når selve æglægningen går i gang kan den godt tage et par dage.

Æggene er forholdsvis store i forhold til øglens størrelse, så det er en meget afkræftende omgang. Under selve æglægningen går hunnen nærmest i trance, så man kan løbende fjerne æggene, hvis man er heldig. Min hun exasperatum forsøger på at angribe selvom hun er igang med at lægge æg, men alligevel forsøger jeg på at fjerne dem løbende.

Dette har flere fordele. Hunnen kommer ikke til at punktere andre æg, og man er sikker på at hun ikke spiser nogen af æggene bagefter. Det er flere gange observeret at en meget sulten hun efter æglægningen kan finde på at æde nogle af æggene.

Hos vorteøgler er kuld størrelsen typisk 8-20 æg

Her ses en hun under æglægningen