Dvale hos Vorteøgler

For at vorteøgler kan yngle med succes kræver det at dyrene får en dvale.

Mange opdrættere venter med at dvale dyrene første gang, til de er 2 år gamle. Så kan de nemlig parre efter dvalen. Mange anbefaler dog at man venter et ekstra år, da unge hunner til tider får lægge nød

Hvis ikke vorteøgler kommer i dvale, vil hannerne ikke udvikle godt sæd, og hunnerne vil ikke udvikle follikler.

Hos mig er rutinen for dvalen fast. Dyrene fodres godt igennem september og oktober måned. Første november er alt fodring slut, og dyrene går ved normal temperatur, så de kan få tømt mavesystemet. Midt november slukkes der for varmepladerne, og 7 dage senere for lyset, så temperaturen dropper ned på cirka 20 grader.

Den sidste uge frem til første december falder temperaturen til cirka 18 grader. I løbet af december falder temperaturen glidende ind til den i slut december er nede omkring de 16 grader.Temperaturen skal ikke længere ned, da dyrene så simpelthen vil kunne dø af det

Herefter kører hele proceduren langsomt med at øge temperaturen, så dyrene til den første marts ligger ved cirka 18 grader, hvor efter de tages op af dvalen. Den første uge køres rumtemperaturen op til cirka 22 grader, og lyset tændes. 4-5 dage efter tændes der så for varmepladerne og et par dage senere tilbydes dyrene foder for første gang.