Kønsforskelle

At se kønsforskel hos gila øgler er ikke det nemmeste. Der er kun små ydre kønsforskelle. Af synlige forskelle er der lidt forskel på hovedformen og ved nogle dyr er der forskel på halens form. Generelt er hannerne større end hunnerne, og vil have et mere massivt udseende.

Hos de voksne dyr vil der oftest også være en vægtforskel, på hanner og hunner. Hanner vil oftest veje lige over 1 kg, mens hunner er lidt under.

Til venstre ses et af vores avlspar. Det er hunnen der ligger øverst. Til højre ses forskellen i hovedformen.


En anden sikker måde man kan se om et dyr er en han på er hvis det i foråret producerer spermplugs. Disse kan presses frem ved et fast tryk på undersiden af haleroden. Det er dog ikke altid det vil virke.

 

Den mest sikre måde at få tjekket sine dyrs køn på er ved at få dem scannet. Dette er en forholdsvis dyr fornøjelse. Det virker bedst at scanne dyrene i det sene efterår eller det helt tidlige forår, da dyrenes folikler eller testikler er mest synlige på dette tidspunkt.

Det er en forholdsvis sikker metode, men der kan altid være lidt faktorer som spiller ind og giver et forkert indtryk af hvad køn dyrene har. Det er vigtigt at dyrene ikke har nogen som helst former for mad i systemet, da det ville kunne ligge i mørke klumper, og ligne folikler. Det kan være at folikler/ testikler ikke er nok udviklede endnu, og sidst, men nok mest vigtigt er at scanneren er af god kvalitet.