Æglægning hos Gilaøgler

I slutningen af maj og frem til midt juli vil æglægningen finde sted. Et par uger inden hunnen lægger æg vil hun lave et hamskifte, hvor hammet nærmest sprækker på bugen, og så ruller op på ryggen. Dette kan nærmest ligne at hun får vinger. Dette hamskifte er et signal til at andre dyr i terrariet skal fjernes.

Hun i pre shed

Hvor længe der går fra dette hamskifte til æglægningen svinger lidt, men man vil kunne se på hunnens adfærd når hun er tæt på. Hun bliver rastløs og begynder at grave meget og opholder sig meget i fugtskjulet hvor hun laver prøvegravninger. Når selve æglægningen går i gang kan den godt tage et par dage.

Æggene er meget store i forhold til gilaens størrelse, så det er en meget afkræftende omgang. Under selve æglægningen går hunnen nærmest i trance, så man kan løbende fjerne æggene.

Dette har flere fordele. Hunnen kommer ikke til at punktere andre æg, og man er sikker på at hun ikke spiser nogen af æggene bagefter. Det er flere gange observeret at en meget sulten hun efter æglægningen kan finde på at æde nogle af æggene.